NIEUWS

2019

De Vlaamse Overheid heeft beslist dat vanaf 1 september 2019 het Betaald Educatief Velof zal aangepast worden naar het Vlaams Opleidingsverlof of VOV.

Dit behelst meer dan alleen een naamsverandering en brengt heel wat aanpassingen mee voor zowel werkgevers zoals u en opleidingsverstrekkers zoals ons.

 1. OPLEIDINGSDATABANK VLAAMSE OPLEIDINGSINCENTIVES

Vanaf heden vindt u als werkgever/werknemer alle opleidingen die erkend zijn door de Vlaamse Overheid om in aanmerking te komen voor het VOV terug in de Opleidingsdatabank.

Als u “Atrium” ingeeft in het tekstvak onder ‘Trefwoord, registratienummer, opleidingsverstrekker, …’ krijgt u alle opleidingen in hun hoofdgroepen te zien in de rechterkolom.  Indien u één van deze selecteert, zal u ook de onderliggende modules te zien krijgen.  Als u klikt op één van de onderliggende modules, krijgt u hiervan de korte inhoud te zien.

Deze tool kan u helpen in het kiezen van de modules die u wenst te laten volgen door uw werknemer(s).

Opgelet : staat de opleiding/module die u zag op onze website er niet tussen?  Dan kan voor die opleiding geen VOV aangevraagd worden!

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOV

Enkele voorwaarden werden behouden :
1  De opleiding moet erkend zijn voor het VOV (dus nu terug te vinden zijn in de Vlaamse Opleidingsdatabank)

2  De opleiding duurt tenminste 32u in zijn geheel of als totaal van een aantal modules onder dezelfde pijler, en werden gevolgd binnen één schooljaar (september tem augustus)

 • Voorbeeld : onder de pijler ‘Opleiding Vakbekwaamheid Beroepschauffeur’ volgt men minimaal 4 modules van elk 8u
 • Voorbeeld : men volgt de opleiding ‘Doorgedreven Praktijkopleiding GDPR’ van 38u

 

Andere voorwaarden werden aangepast :
1  De grens voor VOV per opleiding wordt begrenst op maximaal 125u voor werknemers in de privésector die minimaal 50% tewerkgesteld zijn
2  De aanvraag tot VOV moet door de werkgever/werknemer OP VOORHAND of maximaal 3 maanden na de eerste opleidingsdag aangevraagd worden in het WSE-loket aan de hand van een inschrijvingsattest opgemaakt door de opleidingsverstrekker

3  Privé opleidingsinstellingen (zoals Atrium) kunnen enkel VOV toekennen voor de effectieve contacturen.

 • Indien de werkgever/werknemer voor het maximum van 125u een aanvraag doet, kunnen wij maar de effectieve contacturen indienen (dus de effectieve uren dat er opleiding werd gevolgd. Er zal ook maar recht zijn op de effectieve uren. De werkgever/werknemer kan dus beter vastomlijnde uren aanvragen om geen uren te verliezen of te moeten laten rechtzetten bij de overheid

 

 1. PRAKTISCH : WIE DOET WAT – VOV IN 9 STAPPEN

Bij een aanvraag VOV is er een wisselwerking tussen vier partijen:
1  De werknemer
2  De opleidingsverstrekker
3  De werkgever
4  De Vlaamse overheid.

 • Stap 1

Werknemer/werkgever
Controleert of hij voldoet aan de voorwaarden.
Kijkt na in de ‘opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives‘ of de opleiding die hij wil volgen, recht geeft op VOV.

 

 

 • Stap 2

Werknemer/werkgever
Berekenen het aantal uren VOV en plannen van het VOV.

Met de simulator kan u de volgende zaken nagaan:
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives/berekenen-en-plannen-aantal-uren-vlaams-opleidingsverlof
Hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof kan ik maximaal opnemen in het huidige of volgende schooljaar?
Hoeveel uren kan ik maximaal opnemen voor een bepaalde opleiding?

 • Stap 3

Werknemer/werkgever

Meldt aan de opleidingsverstrekker dat hij gebruik wil maken van Vlaams opleidingsverlof :

Geeft door wie er opleiding gaat volgen

Geeft door welke opleiding(en) en/of modules zal gevolg worden

Geeft door wanneer deze opleidingen gevolgd zal worden.

 • Stap 4

Opleidingverstrekker
Bezorgt het ‘Attest van inschrijving’ aan de werkgever/werknemer (cursist) binnen de 8 dagen na inschrijving.

Op dit attest (eventueel met bijlagen) staan minstens de volgende gegevens vermeld (vastgelegd bij ministerieel besluit van 8 juli 2019):

  • Over de werknemer (cursist) :
   De voor- en achternaam
   Het rijksregisternummer of INSZ-nummer
   Deze moeten dus door de werkgever/werknemer aan de opleidingsverstrekker bezorgd worden
  • Over de opleidingsverstrekker :
   De naam
   Het KBO-nummer of het instellingsnummer
  • Over de opleiding (indien men een opleiding volgt) :
   De naam
   De modules waarvoor is ingeschreven (Enkel indien van toepassing)
   Het registratienummer in de opleidingsdatabank of de eigen referentie binnen de organisatie (indien van toepassing: per module)
   Het aantal contacturen, studiepunten of lestijden waarvoor is ingeschreven (indien van toepassing: per module)
   De begin- en einddatum (en de datum van het examen als dat na de einddatum plaatsvindt indien van toepassing)
  • Over de examens (in geval van examens bij de examencommissie)
   De naam van het examen of de examens waarvoor is ingeschreven
   De datum van de inschrijving
   De datum van het examen
 • Stap 5

Werkgever

Vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van VOV aan bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket aan de hand van het gekregen inschrijvingsattest.

 • Stap 6

Werknemer

Volgt de opleiding nauwgezet. Als de opleiding een eindbeoordeling voorziet, is de werknemer verplicht daaraan deel te nemen.

 • Stap 7

Werkgever

Registreert per kwartaal het aantal uren VOV in de multifunctionele aangifte (DmfA, code 5).

 • Stap 8

Opleidingsverstrekker

Laadt de gegevens van de cursist op in het WSE-loket of het daarvoor voorziene alternatief (bv. DHO2 voor hoger onderwijs).

 • Stap 9

Vlaamse overheid
Het departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier: het recht op VOV wordt vergeleken met de input van de werkgever en de opleidingsverstrekker.

Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt de werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro.

 

 1. NABESCHOUWING

De Vlaamse Overheid beoogt met deze maatregelen een snellere afhandeling van de VOV dossiers, met een kleinere administratieve workload en besparing van het milieu om zoveel mogelijk digitaal te gaan werken.

Er worden dan ook geen papieren attesten meer afgeleverd door de opleidingscentra.  Alle administratie verloopt digitaal via het WSE-loket.  Zelfs het inschrijvingsattest kan digitaal aangeleverd worden.

De Vlaamse Overheid voorziet ook nog een overgangsperiode voor opleidingen die gestart zijn voor september 2019, en nog even verder lopen na september 2019 (niet van toepassing bij Atrium).  Deze opleidingen blijven onder het statuut van het voormalige Betaald Educatief Verlof lopen tot hun einddatum.

Uiteraard vergt dit allemaal enkele aanpassingen in uw en onze werking.  Wij stellen ons dan ook ter beschikking voor alle mogelijke vragen die U nog zou hebben in verband met de aanvraag, verwerking en verloop van uw VOV-dossiers vanaf september 2019.  Wij zullen ons uiterste best doen om U zoveel mogelijk te helpen uw weg te vinden hierin.

Tot slot vindt u hier ook nog meer info terug :
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives
https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov
https://www.vlaanderen.be/als-werkgever-een-terugbetaling-aanvragen-0

Als dienstverlener van de kmo-portefeuille krijg je vandaag meer mogelijkheden om subsidieprojecten van jouw klanten te beheren. Ook kan je jezelf nu beter voorstellen aan je klanten via een profielpagina in het nieuwe matchmakingplatform.

Vul jouw profielpagina aan

Elke dienstverlener heeft vanaf nu een eigen profielpagina met een eigen banner- en profielfoto. Via deze pagina kan een kmo jou rechtstreeks contacteren. Je vindt hier de handleiding over hoe je jouw profielpagina kan bijwerken.

Ontdek jouw nieuwe functionaliteiten

Je krijgt als dienstverlener nieuwe mogelijkheden om jouw projectportfolio te beheren:

Beperk het projectbedrag van een subsidieaanvraag

Je kan zelf het bedrag van een steunaanvraag aanpassen indien je vaststelt dat jouw klant een te groot bedrag heeft ingevoerd. Hierdoor beperk je de betaling tot de werkelijke kostprijs van de opleiding of het advies en voorkom je regularisaties van teveel ontvangen betalingen.

Betaal je klanten zelf terug bij annulatie

Als een opleiding of adviesopdracht niet doorgaat en jouw klant de betaling reeds via de kmo-portefeuille heeft uitgevoerd kan je vanaf nu eenvoudig via de applicatie een terugbetaling ingeven. Hierdoor verkort de doorlooptijd voor de teruggave van het eigen aandeel aan de kmo.

Aan de slag met deze nieuwe mogelijkheden? Je kan alles lezen in de handleiding voor het beheer van de projecten door dienstverleners.

Bron: www.vlaio.be

Sinds kort slaan Atrium Opleidingen en ESF Vlaanderen de handen in elkaar om een duurzaam loopbaanbeleid uit te werken.

Wat  zijn de voordelen?

– We willen zinvolle en werkbare jobs creëren
– We willen een betere interne communicatie creëren
– Medewerkers zullen nieuwe competenties leren en multi-inzetbaar worden
– Medewerkers zullen langer gemotiveerd aan de slag gaan
– Een hogere betrokkenheid met het bedrijf creëren

Het nieuwe beleid zal stap voor stap vorm krijgen gedurende de volgende jaren. Zo willen we een werkplek creëren waar iedereen met plezier komt werken!

Atrium gelooft sterk in haar medewerkers en wilt daarom ook in hen investeren zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. En dat is nu mogelijk dankzij de financiële steun van ESF-Vlaanderen.

Sinds kort slaan Atrium Opleidingen en ESF Vlaanderen de handen in elkaar om een duurzaam loopbaanbeleid uit te werken.

Wat  zijn de voordelen?

– We willen zinvolle en werkbare jobs creëren
– We willen een betere interne communicatie creëren
– Medewerkers zullen nieuwe competenties leren en multi-inzetbaar worden
– Medewerkers zullen langer gemotiveerd aan de slag gaan
– Een hogere betrokkenheid met het bedrijf creëren

Het nieuwe beleid zal stap voor stap vorm krijgen gedurende de volgende jaren. Zo willen we een werkplek creëren waar iedereen met plezier komt werken!

Atrium gelooft sterk in haar medewerkers en wilt daarom ook in hen investeren zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. En dat is nu mogelijk dankzij de financiële steun van ESF-Vlaanderen.

Sinds kort slaan Atrium Opleidingen en ESF Vlaanderen de handen in elkaar om een duurzaam loopbaanbeleid uit te werken.

Wat  zijn de voordelen?

– We willen zinvolle en werkbare jobs creëren
– We willen een betere interne communicatie creëren
– Medewerkers zullen nieuwe competenties leren en multi-inzetbaar worden
– Medewerkers zullen langer gemotiveerd aan de slag gaan
– Een hogere betrokkenheid met het bedrijf creëren

Het nieuwe beleid zal stap voor stap vorm krijgen gedurende de volgende jaren. Zo willen we een werkplek creëren waar iedereen met plezier komt werken!

Atrium gelooft sterk in haar medewerkers en wilt daarom ook in hen investeren zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. En dat is nu mogelijk dankzij de financiële steun van ESF-Vlaanderen.

TOFAM West-Vlaanderen voerde vanaf 1 januari 2019 enkele veranderingen door inzake bedrijfsopleidingen en de integratie van de Interim-arbeiders. TOFAM West-Vlaanderen voorziet een financiële tegemoetkoming in de om- en bijscholing van arbeiders binnen West-Vlaamse bedrijven PC 111.1 & 111.2.

Voor wie?

* Alle arbeiders met een vaste (bepaalde en onbepaalde duur) tewerkstelling binnen een West-Vlaams bedrijf met PC 111.1 en 111.2

*Alle interimarissen in een West-Vlaams bedrijf met pc 111.1 en 111.2 die opleiding hebben genoten tijdens maximaal hun laatste 8 maanden interim-periode, voor zover minimaal 6 maanden tewerkstelling kan worden bewezen in opeenvolgende contracten van bepaalde of onbepaalde duur binnen éénzelfde bedrijf.

Grootste veranderingen:

Tussenkomsten vanuit de metaalsector voor arbeiders met PC 111 worden geboden vanaf heden:

*Aanvragen voor 1 en 2 dagen opleiding via INOM
Aanvraag en meer info: klik hier

*Aanvragen vanaf 3 dagen opleiding via TOFAM West-Vlaanderen
Aanvraag en meer info: klik hier

Op maandag 11 februari is het de Europese dag van het alarmnummer 112. Dagelijks krijgen dertig Belgen een hartaanval. Slecht twee overleven het voorval omdat omstaanders ingrijpen en hen reanimeren. Maar weet de Belg hoe hij kalm moet blijven in zo’n situatie en vooral wat de juiste en meest effectieve manier van reanimeren is?

Op 11 februari staat Atrium paraat in het Wijnegem Shopping Center met haar nieuwe reanimatiepop om op een realistische manier de reanimatie te simuleren. Van 10u tot 20u krijgen voorbijgangers een gratis mini-workshop Reanimatie en Reanimatie+AED.

Atrium draagt veiligheid en preventie hoog in het vaandel en vindt het belangrijk dat iedereen leert reanimeren want reanimeren betekent levens eren.

Opleidingscentrum Atrium, met vestigingen in Ham en Zeebrugge, groeide de laatste jaren uit tot een van de drie grootste opleidingscentra in zijn sector. Als specialist in onder meer transport-, veiligheids-en logistieke opleidingen kreeg Atrium van baggerbedrijf Jan De Nul de vraag om zijn personeel in Denemarken op te leiden volgens de Belgische kwaliteitseisen.

Na eerdere opdrachten voor diverse klanten in Nederland en Frankrijk volgt nu de eerste opdracht in Denemarken. “Aanstaande donderdag stapt onze docent op het vliegtuig richting Kopenhagen”, aldus Pablo Coosemans, zaakvoerder van Atrium Opleidingen. “We zullen er de mensen van Jan De Nul trainen in het efficiënt en veilig gebruik van verreikers en wielladers. Eerder deden we dat al voor de medewerkers van De Nul in België. Dit tot ieders tevredenheid.”

Winteropleidingen: goedkoper, maar met dezelfde maximale kwaliteit

De winter begint zich stilaan te tonen in ons land. Hoog tijd dus om te profiteren van het voordelig systeem van winteropleidingen. Nog tot en met 31 maart geniet je van de vele voordelen die de winteropleidingen met zich mee brengen.


Voordelen voor de werkgever

 • U betaalt geen loonkost
 • U ontvangt een tussenkomst op de opleidingskost van Constructiv: € 5/uur per aanwezige werknemer voor theoretische opleidingen en € 10/uur per aanwezige werknemer voor praktische opleidingen
 • U kan bovendien nog steeds beroep doen op de kmo-portefeuille

Voordelen voor de werknemer

 • Uw werknemer krijgt een werkloosheidsuitkering van de RVA
 • Uw werknemer krijgt een opleidingsvergoeding van € 40 van Constructiv
 • Uw werknemer ontvangt een aanvullende vergoeding van Constructiv

Opgelet! Voor zaterdagopleidingen betaalt u geen loonkost! En uw medewerker ontvangt een premie van € 50 per dag


Voorwaarden voor winteropleidingen

 • U doet vóór de start van de opleiding een aanvraag bij Constructiv;
 • Uw werknemers worden tijdelijk werkloos gesteld wegens slecht weer;
 • De opleiding moet minimum 1 dag (8 uren) duren en tijdens de werkuren plaatsvinden;
 • Een winteropleiding kan enkel plaatsvinden tussen 1 december en 31 maart
 • U moet zelf de aangifte van tijdelijke werkloosheid bij de RVA doen en het formulier C3.2 door uw werknemer laten invullen

2019

Sinds kort slaan Atrium Opleidingen en ESF Vlaanderen de handen in elkaar om een duurzaam loopbaanbeleid uit te werken.

Wat  zijn de voordelen?

– We willen zinvolle en werkbare jobs creëren
– We willen een betere interne communicatie creëren
– Medewerkers zullen nieuwe competenties leren en multi-inzetbaar worden
– Medewerkers zullen langer gemotiveerd aan de slag gaan
– Een hogere betrokkenheid met het bedrijf creëren

Het nieuwe beleid zal stap voor stap vorm krijgen gedurende de volgende jaren. Zo willen we een werkplek creëren waar iedereen met plezier komt werken!

Atrium gelooft sterk in haar medewerkers en wilt daarom ook in hen investeren zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. En dat is nu mogelijk dankzij de financiële steun van ESF-Vlaanderen.

Sinds kort slaan Atrium Opleidingen en ESF Vlaanderen de handen in elkaar om een duurzaam loopbaanbeleid uit te werken.

Wat  zijn de voordelen?

– We willen zinvolle en werkbare jobs creëren
– We willen een betere interne communicatie creëren
– Medewerkers zullen nieuwe competenties leren en multi-inzetbaar worden
– Medewerkers zullen langer gemotiveerd aan de slag gaan
– Een hogere betrokkenheid met het bedrijf creëren

Het nieuwe beleid zal stap voor stap vorm krijgen gedurende de volgende jaren. Zo willen we een werkplek creëren waar iedereen met plezier komt werken!

Atrium gelooft sterk in haar medewerkers en wilt daarom ook in hen investeren zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. En dat is nu mogelijk dankzij de financiële steun van ESF-Vlaanderen.

Sinds kort slaan Atrium Opleidingen en ESF Vlaanderen de handen in elkaar om een duurzaam loopbaanbeleid uit te werken.

Wat  zijn de voordelen?

– We willen zinvolle en werkbare jobs creëren
– We willen een betere interne communicatie creëren
– Medewerkers zullen nieuwe competenties leren en multi-inzetbaar worden
– Medewerkers zullen langer gemotiveerd aan de slag gaan
– Een hogere betrokkenheid met het bedrijf creëren

Het nieuwe beleid zal stap voor stap vorm krijgen gedurende de volgende jaren. Zo willen we een werkplek creëren waar iedereen met plezier komt werken!

Atrium gelooft sterk in haar medewerkers en wilt daarom ook in hen investeren zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. En dat is nu mogelijk dankzij de financiële steun van ESF-Vlaanderen.

TOFAM West-Vlaanderen voerde vanaf 1 januari 2019 enkele veranderingen door inzake bedrijfsopleidingen en de integratie van de Interim-arbeiders. TOFAM West-Vlaanderen voorziet een financiële tegemoetkoming in de om- en bijscholing van arbeiders binnen West-Vlaamse bedrijven PC 111.1 & 111.2.

Voor wie?

* Alle arbeiders met een vaste (bepaalde en onbepaalde duur) tewerkstelling binnen een West-Vlaams bedrijf met PC 111.1 en 111.2

*Alle interimarissen in een West-Vlaams bedrijf met pc 111.1 en 111.2 die opleiding hebben genoten tijdens maximaal hun laatste 8 maanden interim-periode, voor zover minimaal 6 maanden tewerkstelling kan worden bewezen in opeenvolgende contracten van bepaalde of onbepaalde duur binnen éénzelfde bedrijf.

Grootste veranderingen:

Tussenkomsten vanuit de metaalsector voor arbeiders met PC 111 worden geboden vanaf heden:

*Aanvragen voor 1 en 2 dagen opleiding via INOM
Aanvraag en meer info: klik hier

*Aanvragen vanaf 3 dagen opleiding via TOFAM West-Vlaanderen
Aanvraag en meer info: klik hier

Op maandag 11 februari is het de Europese dag van het alarmnummer 112. Dagelijks krijgen dertig Belgen een hartaanval. Slecht twee overleven het voorval omdat omstaanders ingrijpen en hen reanimeren. Maar weet de Belg hoe hij kalm moet blijven in zo’n situatie en vooral wat de juiste en meest effectieve manier van reanimeren is?

Op 11 februari staat Atrium paraat in het Wijnegem Shopping Center met haar nieuwe reanimatiepop om op een realistische manier de reanimatie te simuleren. Van 10u tot 20u krijgen voorbijgangers een gratis mini-workshop Reanimatie en Reanimatie+AED.

Atrium draagt veiligheid en preventie hoog in het vaandel en vindt het belangrijk dat iedereen leert reanimeren want reanimeren betekent levens eren.

Opleidingscentrum Atrium, met vestigingen in Ham en Zeebrugge, groeide de laatste jaren uit tot een van de drie grootste opleidingscentra in zijn sector. Als specialist in onder meer transport-, veiligheids-en logistieke opleidingen kreeg Atrium van baggerbedrijf Jan De Nul de vraag om zijn personeel in Denemarken op te leiden volgens de Belgische kwaliteitseisen.

Na eerdere opdrachten voor diverse klanten in Nederland en Frankrijk volgt nu de eerste opdracht in Denemarken. “Aanstaande donderdag stapt onze docent op het vliegtuig richting Kopenhagen”, aldus Pablo Coosemans, zaakvoerder van Atrium Opleidingen. “We zullen er de mensen van Jan De Nul trainen in het efficiënt en veilig gebruik van verreikers en wielladers. Eerder deden we dat al voor de medewerkers van De Nul in België. Dit tot ieders tevredenheid.”

Winteropleidingen: goedkoper, maar met dezelfde maximale kwaliteit

De winter begint zich stilaan te tonen in ons land. Hoog tijd dus om te profiteren van het voordelig systeem van winteropleidingen. Nog tot en met 31 maart geniet je van de vele voordelen die de winteropleidingen met zich mee brengen.


Voordelen voor de werkgever

 • U betaalt geen loonkost
 • U ontvangt een tussenkomst op de opleidingskost van Constructiv: € 5/uur per aanwezige werknemer voor theoretische opleidingen en € 10/uur per aanwezige werknemer voor praktische opleidingen
 • U kan bovendien nog steeds beroep doen op de kmo-portefeuille

Voordelen voor de werknemer

 • Uw werknemer krijgt een werkloosheidsuitkering van de RVA
 • Uw werknemer krijgt een opleidingsvergoeding van € 40 van Constructiv
 • Uw werknemer ontvangt een aanvullende vergoeding van Constructiv

Opgelet! Voor zaterdagopleidingen betaalt u geen loonkost! En uw medewerker ontvangt een premie van € 50 per dag


Voorwaarden voor winteropleidingen

 • U doet vóór de start van de opleiding een aanvraag bij Constructiv;
 • Uw werknemers worden tijdelijk werkloos gesteld wegens slecht weer;
 • De opleiding moet minimum 1 dag (8 uren) duren en tijdens de werkuren plaatsvinden;
 • Een winteropleiding kan enkel plaatsvinden tussen 1 december en 31 maart
 • U moet zelf de aangifte van tijdelijke werkloosheid bij de RVA doen en het formulier C3.2 door uw werknemer laten invullen

2018

Atrium Opleidingen heeft een aparte vennootschap opgericht, Atrium Nederland, en gaat daar van start met een opleiding – of beter gezegd opleidingen – luchtvracht. Die opleidingen worden gecoördineerd en deels ook gegeven door Ronald Egging. Hij is partner van Atrium Nederland. Dezelfde opleidingen zullen overigens ook in België aangeboden worden.

Onder de noemer opleiding luchtvracht ressorteren een hele reeks opleidingen. Die komen tegemoet aan de verplichtingen die gesteld worden aan zowel de eigenaars van goederen (Known Consignors/KC) als aan de behandelaars en vervoerders van deze goederen (Regulated Agents/RA). “Dat is dus een zeer breed doelpubliek van bedrijven en organisaties die per luchttransport goederen vervoeren. Want bij veel bedrijven is de behandeling van luchtvracht nog een stukje niemandsland.”

Zelf expertise opbouwen…

“Het is een reglementering die voortdurend bijgestuurd wordt, na elke grote aanslag zijn er wel wijzigingen”, aldus Ronald Egging. “Je kunt die expertise gaan inhuren of ze zelf opbouwen. Het uitbesteden is makkelijker en duurder. Maar ook bij uitbesteden zijn er voor RA en KC verplichte opleidingen. Zelf de volledige controle houden en eigen mensen vormen, eist het een en ander van je organisatie. De opleidingen worden wel in overleg, op maat gesneden en ter plaatse gegeven. Ik kan zo een aantal voordelen opsommen: leverbetrouwbaarheid, snellere logistieke ketens, minder overheidsinterventie, kostenreductie, overzicht en inzicht, veiligheid… En niet te verwaarlozen, het levert een belangrijke bijdrage aan het imago van je bedrijf.”

… en daar de vruchten van plukken

De verplichtingen zijn niet min. Zowel KC als RA zijn verplicht om een beveiligingsadviseur luchtvaart (BAL) in te huren of in dienst te hebben. De mensen die rapporteren aan een BAL moeten een opleiding medewerker luchtvaart (MLV) genoten hebben. Het personeel dat in opslagplaatsen goederen behandelt, moet ook een MLV hebben gehad. Mensen die niet met luchtvracht werken maar wel in ruimtes komen waar luchtvracht staat, moeten een  security awareness training (SA) krijgen. Zo zijn er nog een hele reeks eisen. Alle luchtvracht binnen de EU die als export wordt verladen, moet aan deze regels voldoen.

Het aanbod van Atrium Nederland voor luchtvracht bestaat uit opleiding en advies voor:

 • Beveiligingsadviseur luchtvracht, zowel opleiding als advies (externe BAL)
 • Controleur luchtvracht
 • Medewerker luchtvracht (MLV)
 • Medewerker luchthavenbenodigdheden
 • Medewerker vluchtbenodigdheden
 • SA, security awareness training
 • Adviseur luchthavenbenodigdheden en vluchtbenodigdheden
 • Beveiligingsdiensten om en rond de luchthaven
 • De inzet van explosieve speurhonden
 • Ondersteuning in risicomanagement
 • AEO advies
 • Securitymanagement
 • Audit service op gebied van security management en ISO 9001
 • Bedrijfsgerichte diensten op maat en boven alles flexibel en klantgericht

Dat is een hele boterham. “Toch is belangrijk om het grote geheel te blijven overzien en daar de vruchten van te plukken,” vult Ronald aan. “De regelgevingen op verschillende domeinen – luchtvaart, wegvervoer, maritiem transport en rail – zijn aan elkaar gekoppeld. De douane de brengt de beveiliging van de goederenstromen over de verschillende vervoersmodaliteiten samen onder één EU regelgeving: de Authorised Economic Operator (AEO). Als je dus als RA of KC geregistreerd bent in de EU-database is het verkrijgen van de AEO vergunning en daarmee het verkrijgen van andere douane vergunningen een stuk eenvoudiger.”

Atrium Opleidingen geeft al een tijdje VCA-opleidingen. VCA is een  Veiligheidschecklist voor Aannemers en bevat ook eisen om het veiligheidsbewustzijn te verhogen.

Op 1 december 2018 start Atrium ook VCA-opleidingen in Nederland. De eerste opleidingen worden er georganiseerd op vraag van transportbedrijf Essers. Samen met de nieuwe opleidingspijler luchtvracht (zie hoger) moet dat een snelle doorbraak naar onze noorderburen mogelijk maken.

In tal van sectoren en bedrijven is de VCA-certificering belangrijk geworden. Onder meer in de bouwsector, de steigerbouw, de schoonmaaksector, installatiebouw… “Maar niet in de transportsector. Nochtans merken we – in het bijzonder vanuit Nederland – dat er uit die sector veel vraag is naar VCA-opleidingen,” aldus Tom Willems, Innovation Manager bij Atrium Opleidingen.

Trigger

“Er is in Nederland in de buurt van Enschede recent een veelbesproken incident gebeurd. Een chauffeur werd op een bedrijfsterrein aangereden door een achteruitrijdende truck en kreeg een stapel pallets op de schouder. Simpel zou je denken: wie achteruit rijdt, is altijd in fout. Toch werd de werkgever van die aangereden chauffeur in het ongelijk gesteld en moest hij alle kosten op zich nemen, omdat die werkgever geen risico-analyse had uitgevoerd. Dat leefde enorm in de sector. Ik heb toen de vraag gekregen om snel risico-analyses te maken. Van die toegenomen vraag maken we nu gebruik om in Nederland meer VCA-opleidingen te geven.”

Twee VCA’s, een doel

Het VCA-certificaat – voluit Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers – komt uit Nederland en is daar de concrete vertaling van de arbeidswetgeving (Arbowet). Iedere werkgever ongeacht de sector is er wettelijk verplicht risico-inventarisaties en -evaluaties te maken. Die algemene wettelijke verplichting is ook opgenomen in de VCA certificering. En daarom is VCA dus ook nuttig buiten de bouw en aanverwante sectoren.

“Er zijn kleine verschillen tussen België en Nederland in de toepassing. De Nederlanders hebben meer aandacht voor veiligheid, dat is een attitude die we mogen overnemen.  Maar de doelstelling is dezelfde: de veiligheid van het personeel waarborgen en verhogen. Atrium, met zijn sterke focus op gevaarlijk transport, intern transport en aanvullende transportopleidingen, focust erg op behaviour based safety. Door een gedragswijziging kunnen we de veiligheid op de werkvloer enorm verhogen, “ aldus Tom.

Op vrijdag 14 september sloeg het noodlot toe in de Antwerpse haven. Een 53-jarige havenarbeider kwam om het leven bij het lossen van stalen buizen op de terminal van Zuidnatie aan het Churchilldok. Hij hielp bij het lossen van stalen buizen die per trein worden aangevoerd en maakte de spanbanden los waarmee de buizen op de wagon worden samengehouden. Toen hij die banden aan het verzamelen was, kwam er een buis (gewicht 1 ton) los en die verpletterde hem. Volgens zijn familie was de man “altijd heel voorzichtig, omdat hij besefte welke risico’s zijn job inhield”.

Voor de haven was het het derde dodelijke ongeval dit jaar. Deze en andere recente ongevallen zijn mogelijk de aanleiding voor een verstrenging van de reglementering inzake ladingzekering. “Er is niets concreet, maar als er wijzigingen komen, zo gaan de geruchten, zou er meer toezicht verplicht worden tijdens het laden en lossen. Mogelijk wordt ook het gebruik van antislipmatten verplicht. Nu is er geen verplichting om deze matten te gebruiken,” aldus Peter Caere, instructeur bij Atrium en verantwoordelijk voor de opleidingen Code 95 (ladingzekering, rij- en rusttijden, wegcode…).

Onze geliefde collega, Evelien Van Thuyne, heeft haar avontuur binnen Atrium jammer genoeg stopgezet.
Ze gaat vanaf januari haar droom achterna.

Evelien was verantwoordelijk voor de sales in West-Vlaanderen en zal vanaf heden vervangen worden door :

Kathy Servaes – Account Manager Oost- en West-Vlaanderen – Kathy.Servaes@ATRIUMopleidingen.be – +32 472 21 02 94

We hebben er alvast alle vertrouwen in dat alles probleemloos zal verlopen en wensen Evelien veel succes in het volgen van haar droom.

Gedurende twee maanden hebben Buro B en Bouwkracht gezwoegd om onze kantoren in een modern jasje te steken. En het resultaat mag er zijn!

2017

Atrium Opleidingen lanceert in samenwerking met SafetyMove en GOit haar nieuwste product: de SafetyMate:
Dit is een innovatieve module die het rijgedrag van uw medewerkers in realtime registreert. Vervolgens communiceert het deze data via een overzichtelijk dashboard waar u op elk moment van de dag het rijgedrag van uw medewerkers kan monitoren. Wat de Safety Mate zo uniek maakt, is de coaching die hieraan gekoppeld wordt.

Om logistieke werkgevers een kijk te geven op de werking van de SafetyMate, organiseerde Atrium op 21 juni haar eerste infosessie onder de naam ‘Safety On The Move’. Verschillende bedrijven waaronder Essers, Nike en DSM kwamen langs en genoten van een heerlijk ontbijt terwijl de SafetyMate werd voorgesteld.

Kon u er niet bij zijn? Geen nood, want in september zijn we er weer met een tweede editie in West-Vlaanderen. Hou zeker onze website in het oog voor meer informatie.

De zomer is in aantocht! Dit betekent: lekker warme temperaturen, frisse cocktails en op vakantie gaan. Toch zullen veel van uw werknemers moeten werken tijdens deze kalmere periode. Als u het ons vraagt is dit het ideale moment om uw medewerkers de opleiding te laten volgen waar er anders geen tijd voor was.

Speciaal voor u creëerde Atrium daarom een zomeractie. Vanaf 26 juni tot en met 31 augustus 2017 ontvangt u 10% korting bij het boeken van onderstaande opleidingen.

Wacht niet langer en schrijf u hier vandaag nog in.

LIMBURG – HAM

01/08Noodsituaties en ongevalsaangifte 

25/08Rij- en rusttijden

WEST-VLAANDEREN – ZEEBRUGGE

24/07 Rij- en rusttijden

30/08 Bijdragen aan het imago van de onderneming

 VLAAMS BRABANT – KAMPENHOUT

28/06 – Rij- en rusttijden

26/07 BBS voor professionele bestuurders

28/08 Noodsituaties en ongevalsaangifte

WALLONIË – NAMEN

28/06 – Situation d’urgence et déclarations d’accidents

20/07 – Temps de conduite et repos

24/08 – Code de la route

Om de commerciële belangen van haar leden te verdedigen, richtte FeBeD enkele jaren geleden de coöperatieve Freedom Belgium op.

Freedom is een aankoopgroepering van een 140-tal drankenhandelaars die instaat voor de belangenverdediging van haar vennoten. De sterk wijzigende klantvoorkeuren, de snelle technologische ontwikkeling, de toenemende concurrentiekracht zijn redenen om toe te treden tot Freedom. Zij zullen ervoor zorgen dat hun vennoten slagvaardiger en winstgevender worden.

Om dit te bekomen ging Freedom een commercieel partnership aan met leveranciers uit verschillende sectoren. Zo kunnen alle leden genieten van exclusieve voordelen. Ook Atrium is één van deze partners. Bekijk hier een overzicht van alle partners en de daarbij horende voordelen.
En voor wie dat nog niet voldoende is, heeft Freedom ook twee eigen producten op de markt gebracht: een pils op krat en een pils op vat.

Bent u al overtuigd en wilt u graag vennoot worden? Klik hier voor meer informatie.

Zoals u waarschijnlijk reeds heeft vernomen, lanceert Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts een nieuw subsidiesysteem in verband met verkeersveilige maatregelen.

De Vlaamse overheid belooft transporteurs die extra investeren in verkeersveilige maatregelen de mogelijkheid tot financiële steun. Zo kunnen zij tot 100.000 euro per bedrijf per drie jaar aanvragen.

Benieuwd of u kan genieten van dit voordeel? Bekijk hier de lijst met maatregelen die in aanmerking komen voor een subsidie.

Gevaarlijk transport op de weg moet blijven voldoen aan de steeds strenger wordende regelgeving. Die stelt dat iedere werkkracht, die betrokken is bij ADR, een gepaste opleiding volgt. In functie hiervan organiseert Voka Limburg op 28 maart 2017 van 9.00u tot 16.30u een infosessie rond ADR.
Tijdens deze opleiding krijgt u een kijk op de verschillende klasses, verpakkingsgroepen, EU- etikettering, voertuiguitrustingen en verscheidene oefeningen.

Wacht niet langer en schrijf u snel in via de website van Voka.

Wanneer het aankomt op veiligheid is het essentieel dat men de theorie juist weet om te zetten in praktijk. Atrium creëerde daarom een speciaal uitgeruste container om uw werknemers een betere kijk te geven op de gevaren van werken in besloten ruimten. De container kan afgesloten worden waardoor er echt een besloten ruimte ontstaat, maar dankzij de binnenverlichting blijft het mogelijk voor de trainer en zijn deelnemers om alle handelingen te blijven volgen en te corrigeren wanneer nodig.

Bovendien beschikt Atrium naast een mobiele container in Ham ook nog over een vaste trainingslocatie in Zeebrugge. U kiest dus zelf welke optie voor u en uw medewerkers het best past.

Aarzel niet en neem voor meer informatie over deze units contact op met een van onze regioverantwoordelijken.

Op 1 september 2014 ging het nieuwe wegvervoerpakket in werking. Hierin staat vermeld dat een vergunning pas geldig is wanneer de vergunning gelinkt staat aan een motorvoertuig met een kentekenplaat die opgenomen is het eRegister.

Om gemakkelijk en snel vervoersgerelateerde zaken te regelen, werd TransBERRU uit de grond gestampt: een online applicatie die het mogelijk maakt een aangeduide persoon van de vervoersonderneming nummerplaten te wijzigen in het online vergunningsdossier.

Om de werking van TransBERRU uit te leggen, organiseert Febetra op 27 april 2017 om 18.30u een infosessie voor haar leden in ons trainingscentrum te Zeebrugge.
Wacht niet langer en schrijf u in op de website van Febetra want het aantal plaatsen is beperkt.

Adres TCZ: Kielstraat 1, 8380 Zeebrugge

U bent een verantwoordelijke van preventie, milieu en/of ergonomie? Dan is de twaalfde editie van See-Days zeker iets voor u. Omdat evoluties in deze branche niet altijd even gemakkelijk op te volgen zijn, bundelt deze beurs alle nieuwe ontwikkelingen gekoppeld aan een aantal gratis seminaries en demonstraties.

Breng zeker een bezoek aan See-Days op donderdag 23 februari in Kortrijk Xpo en breid uw netwerk en kennis op een gemakkelijke en snelle manier uit.

Op 22 en 23 maart 2017 organiseert Secura in Brussels Expo de elfde editie van haar tweejaarlijkse vakbeurs waar veiligheid en preventie centraal staan. Tijdens dit b2b-event krijgt u een kijk op alle nieuwe technologieën, innovaties en oplossingen die u kan toepassen in uw bedrijf. Gezondheid en welzijn op het werk alsook beveiliging van personen en goederen zijn de twee vakgebieden waar de beurs zich op focust.
Nog niet overtuigd? Dan gebeurt dit vast bij het zien van het programma of de vele interessante exposanten.

Dé internationale vakbeurs voor machines en materieel voor de bouwsector, de industrie en het milieu? Dat is Matexpo. Van 6 tot en met 10 september 2017 kan u in Kortrijk terecht voor de nieuwste machines, technieken en materialen uit de bouwnijverheid.

U bent een bouwprofessional?  Ga zeker eens een kijkje nemen naar innovatieve oplossingen voor uw bedrijf, de meest recente toepassingen rond recyclage, milieu en goederenbehandelingen, talrijke demo’s en verschillende workshops van de vele exposanten.

De regionale overheden, bevoegd voor ADR, worden sinds kort steeds vaker gecontacteerd door verschillende transportbedrijven. De voornaamste reden hiervoor is het controleren van de geldigheid van getuigschriften van de ADR opleidingen.

Ze merkten op dat Kosovo, een land dat niet officieel erkend is door de Verenigde Naties, plots heel wat opleidingsgetuigschriften aflevert. Deze getuigschriften hebben geen waarde en chauffeurs in het bezit hiervan zijn bijgevolg niet bevoegd om ADR voertuigen te besturen.

Wees alert en neem, bij enige twijfel, zeker contact op met het MOW.

Breakbulk Europe, de grootste en belangrijkste beurs van Europa voor bedrijven actief in het verschepen van containers, komt naar Antwerpen. Van 24 tot en met 26 april 2017 kan u hier contact leggen met de vele exposanten die unieke en innovatieve oplossingen aanreiken voor uw bedrijf.

Zoals u vast al weet, staat de beurs bekend om haar effectieve en efficiënte workshops. Hier leert u vaardigheden en strategieën ontwikkelen die uw positie in de markt versterken. Nieuw dit jaar zijn de micro-seminaries die op verschillende tijdstippen gedurende de hele expositie zullen plaatsvinden.

Benieuwd naar wat er allemaal op de planning staat? Klik hier om de volledige programmatie te bekijken.

U kan er helaas niet bij zijn dit jaar? Jammer! Maar met de app van BreakBulk Events blijft u altijd up-to-date van de toekomstige beurzen.  Download de app via Google Play of via de Appstore.

Op 23 februari 2017 viert de bekroning van de ‘Transporteur van het jaar’ zijn vijfentwintigste verjaardag. Daarom maakt Transportmedia het dit jaar extra speciaal: eenmalig reiken zij een prijs uit aan de persoon die het laatste kwarteeuw het duidelijkst zijn stempel op het Belgische wegtransport drukte.

Wie dat wordt, beslissen de lezers van Truck & Business en van Transport Management. Een panel van experten stelde een shortlist samen met mogelijke winnaars. Ook Noël Essers is een geduchte kandidaat . Atrium supportert voor zijn klanten en hoopt dat Essers, net als de andere Atrium-klanten Yontec (Unizo KMO Laureaat Limburg 2016-2017) en Eurosped (Trends Gazellen Transport & Logistics 2016) in de prijzen valt.  Benieuwd naar wie er nog in de running is? Ontdek dit op de website van Transportmedia. Stemmen kan nog tot en met 10 februari 2017.

Nog een vast onderdeel van dit evenement is de Transport Safety Award. Veiligheid is namelijk een belangrijk component in de transportsector en mag daarom niet ontbreken. Wie het beste veiligheidsbeleid toepast, gaande van opleiding van het personeel, de uitrusting van het voertuig en een totaal bewustzijn van de problematiek, wordt verkozen door een jury van veiligheidsspecialisten. Ook dit jaar vervoegt Pablo Coosemans, zaakvoerder van Atrium, zich bij het panel van experts.  Met zijn ettelijke jaren ervaring in de transportsector weet hij als geen ander welke rol veiligheid speelt in  een organisatie. Laat dat nu net de reden zijn dat hij Atrium Opleidingen opstartte.

Op 9 januari organiseerde Confederatie Bouw Limburg een Bouwtrainingsdag. Ook dit jaar was Atrium opnieuw van de partij. Dankzij ons uitgebreid gamma aan opleidingen zijn er weer heel wat cursisten een certificaat rijker.

Opendeur Engelbosch

Ter gelegenheid van Open Bedrijvendag heeft onze lesgever Tom Smets de bezoekers uitleg gegeven over de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens.  Dit alles gebeurde in samenwerking met onze klant Transport Engelbosch uit Tienen.  (meer weten ….. )

Proficiat Sylvain

Paal-Beringen is een wereldrecordhouder rijker.
Zondag kwam Sylvain Lucas na 24 uur scootmobiel rijden over de streep aan de Paalse Plas met 323,9 kilometer op de teller of ruim 49 kilometer meer dan het vorige wereldrecord. “Het is vrij vlot gegaan. Alleen ’s nachts kreeg ik het moeilijk, maar ik heb gelukkig geen pech gehad”, zegt Lucas die op steun van onder meer de Benidorm Bastards en Jo Vandeurzen en Atrium kon rekenen.

SMB_Bache_2x1m_V2-web

Op zaterdag 17 september 2016 zal Sylvain Lucas een poging ondernemen om het wereldrecord scootmobielrijden te verbeteren.  Op 24 uur tijd wil hij 280 km afleggen met een scootmobiel.  Dit event zal plaatsvinden aan de Paalse Plas. Op deze manier willen de Paalse Scootmobielrijders aandacht vragen voor personen die door omstandigheden de scootmobiel als enigste hulmpiddel kunnen gebruiken om zich mobiel te houden. Vanuit een sociaal engagement wil Atrium dit initiatief ondersteunen.   U kan het geheel volgen via hun website.

atrium ventje

Vanaf januari 2017 zal u Mister Safety in diverse communicatiekanalen ontmoeten.  Hij zal zijn best doen om op een ludieke en doeltreffende manier allerhande tips te geven rond veiligheid en preventie.

Via diverse gemeentediensten hebben we vernomen dat de wachttijden voor het bekomen van een verlenging van het rijbewijs oploopt tot 10 dagen en meer.  Wij adviseren iedere vrachtwagenchauffeur, rijbewijs C, om zo spoedig mogelijk contact te nemen met zijn gemeentelijke administratie.

Enkel de aanvraag tot verlenging van het rijbewijs is niet voldoende om in orde te zijn met de wetgeving van Code 95.  Dit geldt voor alle vrachtwagenchauffeurs met een rijbewijs dat behaald werd voor 10 september 2009.

IN DE PERS

De Standaard (04/05/2017)

Ondernemers die de files tussen hun bedrijven beu zijn, kunnen een opleiding helikopterpiloot volgen bij Atrium.

Is het de zoveelste hype voor goedbetaalde topmanagers die zich geen raad weten met hun geld, of een echt alternatief voor de files? De tijd zal het uitwijzen. Volgens Pablo Coosemans, zaakvoerder van het Limburgse opleidingscentrum Atrium Opleidingen, is de helikopter voor een aantal bedrijfsleiders, managers en ondernemers een valabel alternatief voor de betere bedrijfswagen, waar ze toch maar mee in de file staan.
Coosemans kwam op het idee toen hij enkele jaren geleden een overname deed in Zeebrugge. Vandaag heeft Atrium Opleidingen vestigen in Ham en Zeebrugge.
Vanuit Zeebrugge en Ham worden lasopleidingen georganiseerd en cursussen voor de transportsector, zoals opleidingen voor intern transport, bijscholingen in het kader van code 95, preventie en veiligheid, zoals ladingzekering, en transport van gevaarlijke goederen.
De rit naar Zeebrugge is echter een processie van Echternach. “Ik moet regelmatig naar ons bedrijf in Zeebrugge, maar op een doordeweekse werkdag is dat vanuit Limburg vrijwel onmogelijk. Langs waar je ook rijdt, je staat altijd uren in de file”, zegt Coosemans.
Dus ging Coosemans op zoek naar een alternatief. “De helikopter is op de middellange afstand het snelste, maar ook het meest flexibele vervoermiddel.”

Geen helihaven
“Het vliegbereik van een gemiddelde, betaalbare helikopter bedraagt ruim 600 kilometer en je haalt een topsnelheid van 200 km per uur”, zegt Coosemans. “De vlucht van Ham naar Zeebrugge zou dus amper een uur duren. Bovendien heb je niet eens een helihaven nodig. In principe kan je overal landen en opstijgen, maximaal éénmaal per dag als je toestemming hebt van de eigenaar en het perceel niet in een bebouwde kom of in de buurt van dieren gelegen is.”
Coosemans vond heel wat weerklank bij andere bedrijfsleiders. “Voor een bedrijfsleider die vaak pendelt tussen de verschillende vestigingen van zijn bedrijf is de helikopter het perfecte vervoermiddel”, zegt Coosemans. Hij initieerde een opleiding die na ruim anderhalf jaar leidt tot een zogenoemde Private Pilot License, waarmee je privé mag vliegen, zelfs mensen mag meenemen, maar geen commerciële vluchten mag ondernemen.
Atrium Opleidingen kreeg voor zijn opleiding zelfs een erkenning in het kader van de KMO-portefeuille. Op de vraag of de overheid daarmee de dure hobby van kapitaalkrachtige ondernemers subsidieert, is Coosemans formeel. “Net als voor het rijbewijs voor een vrachtwagen kan je ook de opleiding tot helikopterpiloot met de KMO-portefeuille behalen als je het kan aantonen dat je dat voor je bedrijfsactiviteiten nodig hebt, net zoals je dure managementopleidingen bij een Vlerick Business School met de KMO-portefeuille betalen.”

Betaalbaar 
Voor de organisatie van de opleidingen ging Coosemans in zee met Bussé Helikopters. Erik Bussé is een grote naam in de wereld van helikopteropleidingen. Bij de cursisten van Bussé zijn er industriëlen en zelfstandigen, maar ook liefhebbers die hun spaargeld investeren in een opleiding en sjeiks uit de Verenigde Arabische Emiraten. “Iedereen kan het leren, jong en oud”, zegt Bussé, wiens jongste cursist negentien jaar is en zijn oudste 74. Vliegen met een helikopter hoeft volgens Bussé niet eens zo duur te zijn. “Je kan daar natuurlijk heel ver in gaan, maar een betaalbare helikopter kost vandaag zo’n 60.000 euro. Er zijn bedrijfsleiders die meer uitgeven aan een bedrijfswagen.Voor het vliegen moet je, alles inbegrepen, rekenen op zo’n 200 euro per uur, in de wetenschap dat de doorsnee helikopterpiloot per jaar zo’n 50 à 100 uren vliegt. Voor de opleiding – 200 uren theorie en minimum 45 uren praktijk – moet je rekenen op ruim 30.000 euro, voor 40 procent gesubsidieerd door de KMO-portefeuille.
Het behalen van de Private Pilot License is niet makkelijk. “Iemand die gemotiveerd is, de lessen goed volgt en regelmatig studeert, kan het traject in anderhalf jaar afleggen”, zegt Bussé. “Het examen bij het Bestuur der Luchtvaart is echter streng. Het volstaat niet om de helft van de punten te halen, je moet op elk vak minimum 75 procent halen. Maar dan kan je wel veilig de lucht in.”

(Made in Limburg ; Kurt Meers op 8 maart 2016.)

Opleidingsinstituut Atrium uit Ham heeft de krachten gebundeld met Syntra Limburg en het technisch Instituut Sint-Lodewijk uit Genk. Samen gaan ze jaarlijks 500 chauffeurs opleiden om het verplichte ADR-attest te behalen. Wie binnen Europa gevaarlijke goederen of stoffen wil vervoeren over de weg, moet over een ADR-attest beschikken. de gespecialiseerde opleidingen om dit certificaat te behalen, worden al vele jaren (25) gegeven voor vakmensen van Syntra Limburg en van T.I. Sint-Lodewijk. Door de samenwerking met Atrium, het bedrijf van zaakvoerder Pablo Coosemans, willen de partners het kwaliteitsniveau nog opkrikken en ervoor zorgen dat allerlei bijscholingen op tijd en stond georganiseerd worden.

“Een mooie referentie voor ons.” getuigt Pablo Coosemans. “Atrium is de laatste jaren telkens verdubbeld in omvang. Dit kunnen wij alleen maar bewerkstelligen door partnerships te sluiten met sterke, betrouwbare partners. Zoals Syntra Limburg en het T.I. Sint-Lodewijk. We hebben elkaar dus gevonden, waarmee de basis van het succes al is gelegd.”

Het Belang van Limburg (20/09/2015)

Hasselt. Honderden, vooral occasionele buschauffeurs hebben geen geldig rijbewijs omdat ze de verplichte bijscholing niet hebben gevolgd. Dat zeggen de centra die deze opleidingen organiseren.  de deadline voor het volgen van de opleiding is begin deze maand verstreken.

Wie een rijbewijs heeft als vrachtwagen-of buschauffeur moet vanaf nu om de vijg jaar gedurende 35 uren bijscholing of vervolmaking volgen.  De opleidingsplicht past in het kader van een Europese richtlijn.  Na de opleiding krijgt men de nodige attesten en de aanduiding Code 95 op het rijbewijs.  Pablo Coosemans van het opleidingscentrum Atrium ” We worden overstelpt met vragen van bedrijven en buschauffeurs die niet op tijd hun opleidingen konden volgen of gewoon niet wisten dat ze zich moesten bijscholen.”

Het gaat vooral om chauffeurs met een D-rijbewijs die occasioneel met de bus rijden om bijvoorbeeld leerlingen te vervoeren.  Volgens Coosemans zijn er bij de professionele busbedrijven geen problemen.  zij zijn op de hoogte van de opleidingsverplichtingen en hebben zich tijdig in regel gesteld.

“Dramatische gevolgen bij zwaar ongeval”.

Honderden buschauffeurs beschikken nog niet over verplichte attesten Code 95.

Hasselt. – Honderden-vooral occasionele buschauffeurs beschikken op dit moment niet over een geldig rijbewijs.  Dat zeggen verschillende centra die opleidingen organiseren in het kader van de zogenaamde Code 95.  De deadline voor het volgen van de opleiding is deze maand verstreken. “Wij worden overstelpt met vragen van bedrijven en buschauffeurs die niet op tijdig hun opleidingen hebben gevolgd” aldus Pablo Coosemans.

Wie tegenwoordig een rijbewijs heeft van vrachtwagen- of van buschauffeur moet zich regelmatig bijscholen als hij dat rijbewijs wil behouden.  Elke vrachtwagen- en buschauffeur moet om de vijf jaar in totaal 35 uren een bijscholing of vervolmaking volgen. Wie de nodige attesten kan voorleggen krijgt op zijn rijbewijs de aanduiding Code 95 .  Dat bekwaamheidsattest is vijf jaar geldig.  Voor vrachtwagenchauffeurs valt de deadline volgend jaar, voor buschauffeurs was de deadline op 9 september van dit jaar. Volgens Pablo Coosemans van het opleidingscentrum Atrium zijn echter lang niet alle buschauffeurs in orde. ” Wij worden de laatste weken overstelpt met vragen van instellinge, bedrijven en buschauffeurs die niet op tijd hun opleiding hebben kunnen volgen of die gewoon niet wisten dat ze een bijscholing moesten volgen. ” aldus Pablo Coosemans. “Zo werd ik zopas opgebeld door een school die er niet in geslaagd was om voor eind augustus de opleidingen in te plannen en vroeg of dat in oktober ook nog zou gaan.  Dat zou betekenen dat het leerlingenvervoer daar meer dan een maand zou gebeurd zijn door chauffeurs die geen geldig rijbewijs hebben.”

Gelegenheidschauffeurs.

Ook Leen Frisson, opleidingsadviseur bij Syntra Limburg heeft de voorbije weken verschillende buschauffeurs aan de telefoon gehad die plots vaststellen dat hun rijbewijs niet langer geldig is. Volgens Leen Frisson gaat het vooral over chauffeurs die wel een D rijbewijs hebben maar slechts occasioneel met de bus rijden. Meestal gaat het over mensen die occasioneel leerlingenvervoer doen.  Leerkrachten die invallen voor een zieke, of mensen die eenmaal per week de kinderen naar het zwembad brengen.  Volgens Pablo Coosemans van Atrium opleidingen zijn er bij De lijn geen problemen.  “Zij zijn al langer op de hoogte van de opleidingsverplichting en hebben zich tijdig in regel gesteld  Er zijn echter ook een heel wat zogenaamde gelegenheidschauffeurs.  zij rijden met de bus uit engagement voor een instelling een school of voor verzorging, meestal onbezoldigd.  Vaak zijn deze chauffeurs onvoldoende op de hoogte van de wetgeving met alle gevolgen van dien.  Het is niet eens slechte wil.”

Catastrofaal

Bij de dienst Leerlingenvervoer van De Lijn Limburg heeft men de busvervoerders al lang geleden op de hoogte gebracht van de verplichting tot bijscholing.  “Wij hebben geen enkel risico genomen.” aldus Ronny Geris bij De Lijn Limburg verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. “Alle firma’s hebben de gelegenheid gekregen om tijdig de opleidingen te organiseren.” Toch voert De Lijn Limburg dezer dagen controles uit ” Maar tot op heden is een geen vaststelling gedaan van een chauffeur die niet in orde is.” zegt Geris.  ook bij de Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemers en Reisorganisatoren FBBA is de problematiek gekend.  De FBBA, die ruim 9.000 chauffeurs in 350 ondernemingen groepeert is volgens gedelegeerd bestuurder Patrick Westerlinck al jaren bezig met het informeren van zijn leden en het opleiden van de chauffeurs.  Toch stellen we vast dat een aantal chauffeurs uit de boot dreigt te vallen. ” aldus Patrick Westerlinck. ” Dat zijn wat wij noemen gelegenheidschauffeurs, mensen die niet beroepshalve maar uit engagement met de bus rijden.  Als die mensen zonder geldig rijbewijs met de bus rijden kan dat in geval van een ongeval dramatische gevolgen hebben. ”  volgens Patrick Westerlinck zijn er in ons land een kleine 700 gelegenheidschauffeurs.  Naar schatting zijn er zo’n 20.000 busrijbewijzen in omloop maar hoeveel daarvan er niet meer in orde zijn is niet te achterhalen.  ” vaak zijn die chauffeurs ook al wat ouder.  Dat zij nu bijscholing moeten volgen, zal hen afschrikken en doen afhaken.  En buschauffeurs is nu al een knelpuntberoep.”

Het Belang van Limburg ( 18/09/2015)

Pablo Coosemans richtte in 2010 Atrium Opleidingen op. Doel van het opleidingscentrum? Nieuwe medewerkers klaarstomen voor nieuwe knelpuntfuncties en de vakbekwaamheid van huidige medewerkers verhogen dankzij resultaatgerichte opleidingen in Intern Transport, Vakbekwaamheid Code 95, ADR en Preventie & Veiligheid. De overname van TrainingsCentrum Zeebrugge vzw – erkend opleidingscentrum in domeinen Las-erkenningen, Metaal en Polyethyleen – past dan ook perfect in een groeiplan om de klanten van West-Vlaanderen dichter bij huis te bedienen.

Een win-winsituatie creëren

Atrium bundelt een netwerk van 25 specialisten die al jarenlang met beide voeten in de praktijk staan. Zij geven niet alleen opleidingen, maar stellen hun kennis ook graag ter beschikking aan de sleutelfiguren van een organisatie. Via advies en begeleiding op maat.

Een aantal opleidingen zijn bij wet verplicht om te volgen binnen bepaalde termijnen. Atrium bespreekt toch het opleidingstraject graag op voorhand met iedere klant om net een win-winsituatie te creëren. De cursist moet het nuttig en leerzaam vinden, de werkgever wil het resultaat zien op de werkvloer en de overheid wil dat preventie en veiligheid hand in hand gaan met ondernemen.

Atrium wil een nationale speler worden

Dit najaar zal het opleidingscentrum zich ook meer en meer gaan bewegen op Waalse bodem. Atrium wil een nationale speler worden. Zo spelen ze meer in op de vraag om een opleiding te kunnen volgen in eigen regio. Een enorme troef!

Om de impact van een heftruckopleiding te meten, werken ze momenteel met een aantal klanten met een unieke @track module. Dat laat toe om door middel van coaching tot een efficiënt, ongeval vrij en kostenbesparend rijgedrag te komen. De lopende trajecten bewijzen dat bedrijven een gigantisch financieel voordeel bewerkstelligen

Jobat (2013)

Maar liefst 3.400 cursisten mocht Atrium in Ham in 2013 verwelkomen. Het opleidingscentrum verklaart de quasi verdubbeling van het aantal opleidingen als gevolg van de nieuwe aanpak. De cursussen worden er voortaan uitgewerkt op basis van de persoonlijke kenmerken van de mensen die er een diploma voor het besturen van interne transportmiddelen willen behalen.

Als logistieke provincie bij uitstek, is de nood bij vele bedrijven hoog om gekwalificeerde chauffeurs aan te werven die handig en efficiënt zijn in de bediening van heftrucks, reachtrucks, hoogwerkers, bulldozers of verreikers. Opleidingen in dit vakgebied worden dan ook al vele jaren door allerlei instanties aangeboden.

Eenheidsworst
” Omdat we vonden dat het aanbod de laatste jaren een beetje was vastgeroest, hebben we een heel nieuwe aanpak uitgewerkt”, zegt Pablo Coosemans, zaakvoerder van Atrium. “Het nieuwe concept houdt in dat de opleidingen voor intern transport nu op maat van elke bestuurder wordt afgestemd. Het doel is vooral de sleur te doorbreken waar cursisten nogal eens over klagen. We kijken naar de specifieke vaardigheden van iedere bestuurder en gaan daarmee aan de slag. Zo doorbreken we de eenheidsworst en vermijden we dat mensen die de theorie snel onder de knie hebben met hun vingers zitten te draaien.”
Coosemans merkt dat de innovatie in het aanbod wordt gesmaakt. “We zijn op één jaar tijd gegroeid van 1.900 naar 3.400 cursisten, wat dus bijna een verdubbeling inhoudt. Dat is voor ons het beste bewijs dat we de juiste formule hebben gekozen. We durven de ambities aanpassen en ook voor 2014 een verdere groei vooropstellen.”

Trajectcontrole
De innovatie in deze opleidingen heeft ook een technische zijde. Zo heeft de firma @trk een module ontwikkeld die het rendement en de veiligheid van de bestuurders kan meten. Op basis van de resultaten kan de opleiding vervolgens worden gericht op de te verbeteren aspecten. Naast een verhoogde veiligheid levert dit onder meer een besparing van brandstof op, alsook lagere onderhoudskosten voor de machines.