BBS coaching: Behaviour Based Safety

Rollend materieel voor intern transport vergt een behoorlijke investering. Als je er met de juiste zorg mee omspringt, kunnen onverwachte kosten en snelle slijtage vermeden worden. Bovendien hebben ongevallen met deze machines vaak zware materiële en lichamelijke gevolgen.

Met unieke merkonafhankelijke hard- en software brengt Atrium het rijgedrag van de bestuurders in kaart. Door deze gegevens met een ervaren coach te bespreken, wordt de veiligheid op basis van het gedrag van de bestuurder geoptimaliseerd. Op korte termijn zijn de resultaten onmiddellijk zichtbaar op de werkvloer. Ook het verbruik daalt sterk. Op middellange termijn dalen de schade- en ongevalsstatistieken echt spectaculair en op lange termijn dalen de kosten van onderhoud en slijtage waardoor de machines een hogere restwaarde behouden.

Dit traject betaalt zichzelf terug tussen één en vier maanden, vervolgens brengt dit alleen maar op!

ATRIUM TV

Via een online e-learning platform kunnen uw medewerkers een lessenpakket volgen zonder zich hiervoor naar een opleidingscentrum te moeten verplaatsen. Via een login en paswoord krijgen ze toegang tot een databank van instructiefilmpjes en presentaties van diverse veiligheidsonderwerpen.

Na het vervolmaken van een online theoretische proef kan er eventueel een praktisch luik aan vast gekoppeld worden in één van onze opleidingscentra of in uw bedrijf.