Wijziging wetgeving code 95

Graag willen we u op de hoogte brengen van enkele recente wijzigingen in kader van Code 95-opleidingen:

1. De ADR-opleidingen gestart vanaf 22 augustus ‘20 én gegeven door Vlaamse opleidingsverstrekkers tellen mee voor kredietpunten Code 95. Opleidingen die vóór deze datum gestart zijn, tellen dus niet mee.

1.1 Overzicht van de opleidingen en de kredietpunten

    • Initiële opleiding categorie I: basiscursus transport van colli. (14 kredietpunten)
    • Initiële opleiding categorie I  + Initiële opleiding categorie II: basiscursus transport van colli+ tanktransport (14 kredietpunten)
    • Initiële opleiding categorie IV: basiscursus voor het vervoer van vloeibare brandstoffen.(14 kredietpunten)
    • Bijscholing categorie I: bijscholing transport van colli.(7 kredietpunten)
    • Bijscholing categorie I + Bijscholing of initiële opleiding categorie II: bijscholing transport van colli + bijscholing of basiscursus tanktransport.(14 kredietpunten)
    • Bijscholing opleiding categorie IV: bijscholing voor het vervoer van vloeibare brandstoffen.(7 kredietpunten)


Let op:
momenteel hebben de opleidingscentra nog niet de mogelijkheid om de punten van deze ADR opleidingen door te geven aan de gemeentebesturen. De Vlaamse Overheid werkt hiervoor aan een oplossing.

 

2. Eénzelfde module binnen alle code 95- opleidingen mag niet meer twee keer gevolgd worden bij hetzelfde opleidingscentrum en dit ook ingaande vanaf 22 augustus ‘20 voor éénzelfde cyclus. Het komt er dus op neer dat er 5 verschillende modules dienen gevolgd te worden om aan de benodigde 35 punten te komen.


3. De opleiding “Wegcode en ongevalsaangifte C&D” is vanaf 1 september ’20 door de overheid veranderd van thema. Deze opleiding valt nu onder thema 2. Voor opleidingen die hebben plaatsgevonden vóór 1 september ’20 zelf, vallen nog steeds onder thema 3

 

4. De opleiding Ecodriving (MPM-035) houdt in: 4u theorie + 3u praktijkrijden. Deze 3u praktijk-rijden worden met een half uur verlengd. Dit half uur werd toegevoegd om controle van het voertuig uit te voeren en feedback te geven over het praktijkrijden.

Deel dit nieuwbericht