Betaald Educatief Verlof wordt VOV

De Vlaamse Overheid heeft beslist dat vanaf 1 september 2019 het Betaald Educatief Velof zal aangepast worden naar het Vlaams Opleidingsverlof of VOV.

Dit behelst meer dan alleen een naamsverandering en brengt heel wat aanpassingen mee voor zowel werkgevers zoals u en opleidingsverstrekkers zoals ons.

 1. OPLEIDINGSDATABANK VLAAMSE OPLEIDINGSINCENTIVES

Vanaf heden vindt u als werkgever/werknemer alle opleidingen die erkend zijn door de Vlaamse Overheid om in aanmerking te komen voor het VOV terug in de Opleidingsdatabank.

Als u “Atrium” ingeeft in het tekstvak onder ‘Trefwoord, registratienummer, opleidingsverstrekker, …’ krijgt u alle opleidingen in hun hoofdgroepen te zien in de rechterkolom.  Indien u één van deze selecteert, zal u ook de onderliggende modules te zien krijgen.  Als u klikt op één van de onderliggende modules, krijgt u hiervan de korte inhoud te zien.

Deze tool kan u helpen in het kiezen van de modules die u wenst te laten volgen door uw werknemer(s).

Opgelet : staat de opleiding/module die u zag op onze website er niet tussen?  Dan kan voor die opleiding geen VOV aangevraagd worden!

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOV

Enkele voorwaarden werden behouden :
1  De opleiding moet erkend zijn voor het VOV (dus nu terug te vinden zijn in de Vlaamse Opleidingsdatabank)

2  De opleiding duurt tenminste 32u in zijn geheel of als totaal van een aantal modules onder dezelfde pijler, en werden gevolgd binnen één schooljaar (september tem augustus)

 • Voorbeeld : onder de pijler ‘Opleiding Vakbekwaamheid Beroepschauffeur’ volgt men minimaal 4 modules van elk 8u
 • Voorbeeld : men volgt de opleiding ‘Doorgedreven Praktijkopleiding GDPR’ van 38u

 

Andere voorwaarden werden aangepast :
1  De grens voor VOV per opleiding wordt begrenst op maximaal 125u voor werknemers in de privésector die minimaal 50% tewerkgesteld zijn
2  De aanvraag tot VOV moet door de werkgever/werknemer OP VOORHAND of maximaal 3 maanden na de eerste opleidingsdag aangevraagd worden in het WSE-loket aan de hand van een inschrijvingsattest opgemaakt door de opleidingsverstrekker

3  Privé opleidingsinstellingen (zoals Atrium) kunnen enkel VOV toekennen voor de effectieve contacturen.

 • Indien de werkgever/werknemer voor het maximum van 125u een aanvraag doet, kunnen wij maar de effectieve contacturen indienen (dus de effectieve uren dat er opleiding werd gevolgd. Er zal ook maar recht zijn op de effectieve uren. De werkgever/werknemer kan dus beter vastomlijnde uren aanvragen om geen uren te verliezen of te moeten laten rechtzetten bij de overheid

 

 1. PRAKTISCH : WIE DOET WAT – VOV IN 9 STAPPEN

Bij een aanvraag VOV is er een wisselwerking tussen vier partijen:
1  De werknemer
2  De opleidingsverstrekker
3  De werkgever
4  De Vlaamse overheid.

 • Stap 1

Werknemer/werkgever
Controleert of hij voldoet aan de voorwaarden.
Kijkt na in de ‘opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives‘ of de opleiding die hij wil volgen, recht geeft op VOV.

 

 

 • Stap 2

Werknemer/werkgever
Berekenen het aantal uren VOV en plannen van het VOV.

Met de simulator kan u de volgende zaken nagaan:
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives/berekenen-en-plannen-aantal-uren-vlaams-opleidingsverlof
Hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof kan ik maximaal opnemen in het huidige of volgende schooljaar?
Hoeveel uren kan ik maximaal opnemen voor een bepaalde opleiding?

 • Stap 3

Werknemer/werkgever

Meldt aan de opleidingsverstrekker dat hij gebruik wil maken van Vlaams opleidingsverlof :

Geeft door wie er opleiding gaat volgen

Geeft door welke opleiding(en) en/of modules zal gevolg worden

Geeft door wanneer deze opleidingen gevolgd zal worden.

 • Stap 4

Opleidingverstrekker
Bezorgt het ‘Attest van inschrijving’ aan de werkgever/werknemer (cursist) binnen de 8 dagen na inschrijving.

Op dit attest (eventueel met bijlagen) staan minstens de volgende gegevens vermeld (vastgelegd bij ministerieel besluit van 8 juli 2019):

  • Over de werknemer (cursist) :
   De voor- en achternaam
   Het rijksregisternummer of INSZ-nummer
   Deze moeten dus door de werkgever/werknemer aan de opleidingsverstrekker bezorgd worden
  • Over de opleidingsverstrekker :
   De naam
   Het KBO-nummer of het instellingsnummer
  • Over de opleiding (indien men een opleiding volgt) :
   De naam
   De modules waarvoor is ingeschreven (Enkel indien van toepassing)
   Het registratienummer in de opleidingsdatabank of de eigen referentie binnen de organisatie (indien van toepassing: per module)
   Het aantal contacturen, studiepunten of lestijden waarvoor is ingeschreven (indien van toepassing: per module)
   De begin- en einddatum (en de datum van het examen als dat na de einddatum plaatsvindt indien van toepassing)
  • Over de examens (in geval van examens bij de examencommissie)
   De naam van het examen of de examens waarvoor is ingeschreven
   De datum van de inschrijving
   De datum van het examen
 • Stap 5

Werkgever

Vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van VOV aan bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket aan de hand van het gekregen inschrijvingsattest.

 • Stap 6

Werknemer

Volgt de opleiding nauwgezet. Als de opleiding een eindbeoordeling voorziet, is de werknemer verplicht daaraan deel te nemen.

 • Stap 7

Werkgever

Registreert per kwartaal het aantal uren VOV in de multifunctionele aangifte (DmfA, code 5).

 • Stap 8

Opleidingsverstrekker

Laadt de gegevens van de cursist op in het WSE-loket of het daarvoor voorziene alternatief (bv. DHO2 voor hoger onderwijs).

 • Stap 9

Vlaamse overheid
Het departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier: het recht op VOV wordt vergeleken met de input van de werkgever en de opleidingsverstrekker.

Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt de werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro.

 

 1. NABESCHOUWING

De Vlaamse Overheid beoogt met deze maatregelen een snellere afhandeling van de VOV dossiers, met een kleinere administratieve workload en besparing van het milieu om zoveel mogelijk digitaal te gaan werken.

Er worden dan ook geen papieren attesten meer afgeleverd door de opleidingscentra.  Alle administratie verloopt digitaal via het WSE-loket.  Zelfs het inschrijvingsattest kan digitaal aangeleverd worden.

De Vlaamse Overheid voorziet ook nog een overgangsperiode voor opleidingen die gestart zijn voor september 2019, en nog even verder lopen na september 2019 (niet van toepassing bij Atrium).  Deze opleidingen blijven onder het statuut van het voormalige Betaald Educatief Verlof lopen tot hun einddatum.

Uiteraard vergt dit allemaal enkele aanpassingen in uw en onze werking.  Wij stellen ons dan ook ter beschikking voor alle mogelijke vragen die U nog zou hebben in verband met de aanvraag, verwerking en verloop van uw VOV-dossiers vanaf september 2019.  Wij zullen ons uiterste best doen om U zoveel mogelijk te helpen uw weg te vinden hierin.

Tot slot vindt u hier ook nog meer info terug :
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives
https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov
https://www.vlaanderen.be/als-werkgever-een-terugbetaling-aanvragen-0

Deel dit nieuwbericht

Gerelateerde artikels