nieuws
Veiligheid
is kinderspel.
- De Lastpost

CODE 95 Vakbekwaamheid - Code 95

BBS voor professionele bestuurders

Doelgroep

Iedere professionele bestuurder die naast het vereiste rijbewijs C of D ook in het bezit is van de vakbekwaamheid en dus 35 uur bijscholing dient te volgen om de geldigheid van het rijbewijs met 5 jaar te verlengen.

Doel

Tijdens deze opleiding verwerft de cursist kennis omtrent ergonomie, veiligheid op de weg en wat men dient te doen bij een ongeval.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt een volledige dag (8u) en telt mee voor 7 kredietpunten.

Korte inhoud

Theorie

 • Wetgeving en economische richtlijnen
 • Externe Dienst Technische Controle
 • Arbeidsveiligheid
 • Arbeidsgezondheid
 • Gevarensymbolen
 • Ergonomie
 • Statische en dynamische belasting
 • Hoe gevaren herkennen en verminderen
 • Onveilige handelingen en situaties
 • Preventiehi√ęrarchie
 • Wat te doen na een arbeidsongeval
 • Schade aan infrastructuur en milieu

Praktijk

 • Oefeningen rond veiligheid
 • Oefeningen rond controlepunten van een vrachtwagen
 • Oefeningen rond hoe mensen reageren op allerhande situaties
 • Quiz